Met welke handelingen moeten BHV’ers rekening houden wanneer zich een van de incidentscenario’s voordoet?
Hieronder vindt u per basisscenario een overzicht van de handelingsperspectieven.

wattedoenbijeenincident1