Het is de bedoeling dat sowieso alle BRZO-bedrijven zijn aangesloten op CBIS. Idealiter zijn, met het oog op de veiligheid van hun werknemers, ook zoveel mogelijk ‘overige’ bedrijven aangesloten.

Hieronder vindt u de bedrijven in Midden- en West-Brabant die momenteel zijn aangesloten op CBIS. U kunt zoeken per gemeente. U ziet meteen hoeveel (BRZO en overige) bedrijven in de gemeente van uw keuze zijn aangesloten. In het alfabetisch overzicht herkent u de BRZO-bedrijven aan een rode achtergrond en de overige bedrijven aan een oranje achtergrond. U kunt het overzicht ook beperken tot aangesloten BRZO-bedrijven.

Op de overzichtskaart ziet u de geografische weergave van de BRZO-bedrijven én overige bedrijven in de gemeente van uw keuze. De BRZO-bedrijven herkent u aan een rode stip, de overige bedrijven aan een oranje stip.

Totaalweergave

Door bij gemeenten te kiezen voor ALLE AANGESLOTEN BEDRIJVEN ziet u de totalen en het volledige (alfabetische) overzicht van de in Midden- en West-Brabant op CBIS aangesloten BRZO-bedrijven en overige bedrijven. Ook hier kunt u het overzicht beperken tot aangesloten BRZO-bedrijven.

Selecteer een gemeente

 

Nederlandse Gasunie TOI (Ravenstein- Alphen)

Dijksbaantje 1
5131 PB Alphen (NB)

 

Overzichtskaart Alphen-Chaam


Op de overzichtskaart ziet u de geografische weergave van de BRZO-bedrijven én overige bedrijven. De BRZO-bedrijven herkent u aan een rode stip, de overige bedrijven aan een oranje stip.