CBIS stelt bedrijven in staat om de veiligheid van hun werknemers verder te optimaliseren. Maar de bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Zelf voorbereidingen treffen

Uiteraard moeten de BHV-organisaties van bedrijven zelf de nodige voorbereidingen treffen om CBIS doeltreffend te kunnen inzetten. Sowieso wordt van bedrijven verwacht dat zij zich voorbereiden op eventuele incidenten en op het bieden van handelingsperspectieven aan hun werknemers wanneer zich daadwerkelijk een incident voordoet.

De BHV-organisaties van zowel de BRZO-bedrijven als van de informatie ontvangende bedrijven dienen zich voor te bereiden om CBIS binnen hun bedrijf te laten landen.

BRZO-bedrijven zorgen voor implementatie van het Meldprotocol CBIS in hun eigen meldsystemen. De informatie ontvangende bedrijven bepalen hoe zij met de risico-informatie omgaan. Ze maken op basis van de generieke risico-informatie zelf een inschatting van de mogelijke gevaarzetting voor het eigen bedrijf, het personeel en de processen. Daarnaast leggen zij, per CBIS basisscenario, vast wat de handelingsperspectieven voor werknemers zijn. Dit is een uitdrukkelijke taak van de bedrijven zelf. CBIS moet immers worden gezien als eerste melding van een BHV noodprocedure, waarmee werknemers in veiligheid kunnen worden gebracht.

Training en begeleiding

Om de werking van CBIS onder de knie te krijgen kunnen BHV-organisaties gebruik maken van eenĀ E-learning module. Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waar bedrijven zich kunnen laten bijpraten en begeleiden. Daar bestaat ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. En uiteraard is er de CBIS Helpdesk: 06 536 250 89.