Het bedrijf waar het incident zich voordoet, meldt dit volgens het Meldprotocol CBIS. Of de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt het incident op basis van de ontvangen melding via alarmnummer 112 en het daarop volgende alarmeringsprotocol. Afhankelijk van de melding worden de eenheden en piketfunctionarissen opgepiept en kan men CBIS in werking stellen. Dit is vastgelegd in het alarmeringsprotocol.

BRZO-bedrijven kunnen met hun inlogcode en wachtwoord standaard de eigen vestigingslocatie instellen in CBIS. Het aanmaken van incidenten of calamiteiten is alleen mogelijk voor de eigen bedrijfsomgeving en dus niet voor de omgeving buiten de locatiegrenzen.

Calamiteit aanmaken (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

Na het doorlopen van deze drie stappen is er voldoende informatie ingevoerd om een eerste beeld van de dreiging of het incident te genereren en de locatie aan te geven.

Als u een melding wilt sturen aan de bedrijven in het effectgebied, vinkt u ‘gebruik effectgebied’ aan.

Als u de standaard afstanden wilt wijzigen, vinkt u de effectafstand aan.

CBIS linkt verder het generiek handelingsperspectief aan het ingevoerde basisscenario. Op basis van de met de cursor aangewezen locatie wordt de x,y- coördinaat door het systeem bepaald, welke de oorsprong van de effectcontour zal vormen.

KNMI weerstation

Meteosysteem Moerdijk (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

In het geval van een ‘toxisch’ of ‘brand’ hoofdscenario bepaalt CBIS middels een link naar het KNMI weerstation de windhoek (van 90°) waarin een rookwolk of toxische wolk zich zal verspreiden. Ook kan een cirkel rondom het incident worden aangemaakt, maar dit moet al bij het invullen van de scenario’s (dus in de koude fase) worden bepaald. Dit is een overschatting van de werkelijkheid, waarmee een kleiner gebied ‘onder de wolk’ zal komen te liggen waar het effect zich kan voordoen. Er wordt dus altijd een groter gebied gealarmeerd.

Het handelingsperspectief is een standaard melding en kan worden aangepast, als ‘Handelingsperspectief’ wordt aangevinkt. Dit is ook mogelijk voor de windrichting. Standaard worden de actuele gegevens uit het KNMI Weerstation aangegeven.

Door ‘Calamiteit voorbeeld’ aan te vinken, wordt de volgende calamiteit aangemaakt.

Calamiteit bevestigen

Pas als u ‘Calamiteiten aanmaken’ aanvinkt (onder aan het scherm), wordt de melding uitgevoerd en opgeslagen in het systeem. Deze extra handelingen dienen ertoe om foutieve meldingen te voorkomen en om er zeker van te zijn dat alle BHV-ers worden gealarmeerd.

U krijgt een voorbeeld te zien van de te verzenden alarmering. U ziet het effectgebied, het handelingsperspectief en de BHV-ers die zijn geselecteerd voor de melding.

Voorbeeld calamiteit (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

CBIS meldingen

Voorbeeld e-mail waarschuwing (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Voorbeeld e-mail waarschuwing (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

De BHV-er kan zich door het aanklikken van de via sms of e-mail ontvangen link een beeld verschaffen van het incident of de dreiging daartoe. Dit beeld kan via een smartphone of PC worden opgeroepen.

 

De beeldweergave omvat: een kaartondergrond (Google Maps) van het betreffende bedrijventerrein, de omgeving met de locatie van de incidentbron en de te verwachten effectcontour. Tevens is het bijbehorende basisscenario (als symbool) weergegeven. Met de schaalbalk aan de linkerzijde is het mogelijk het kaartbeeld te verschuiven en/of in en uit te zoomen. Tevens is het mogelijk om een luchtfoto te activeren, waardoor het onderstaande beeld ontstaat. Hierop kan tot op perceelsniveau worden ingezoomd.

Kaartweergave (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Kaartweergave (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Calamiteit (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Calamiteit (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Luchtfoto (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Luchtfoto (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze kaartbeelden en achterliggende informatie is het voor de ontvangende BHV-organisatie van een bedrijf mogelijk om een inschatting van de gevaarzetting voor de eigen werknemers te maken. Omdat dit signaal binnen enkele minuten na melding wordt ontvangen, zijn de werknemers nog in staat om voldoende zelfredzaam gedrag te vertonen en zich in veiligheid te stellen.

CBIS op de smartphone

In de hierna volgende figuren wordt een indruk gegeven van het SMS- of e-mail bericht, zoals dat wordt ontvangen door de op CBIS aangesloten BHV-ers.

 

Waarschuwing op een smartphone (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Waarschuwing op een smartphone (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Waarschuwing op een smartphone (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Waarschuwing op een smartphone (klik op de afbeelding voor een grote weergave)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien op ok wordt gedrukt maakt het systeem een overzichtskaart aan waar met een poppetje wordt aangewezen waar u zich bevindt. (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Indien op ok wordt gedrukt maakt het systeem een overzichtskaart aan waar met een poppetje wordt aangewezen waar u zich bevindt. (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Kaartweergave (klik op de afbeelding voor een grote weergave)
Kaartweergave (klik op de afbeelding voor een grote weergave)