Verondersteld wordt dat de incidenten die zich bij een BRZO-bedrijf kunnen voordoen, naar vijf hoofdscenario’s zijn te onderscheiden: brand, explosie, transportongeval, toxische wolk en stroomstoring. Deze hoofdscenario’s kunnen worden onderverdeeld in de volgende basisscenario’s:

tabel

De scenario’s toxisch en explosie zijn onderverdeeld in drie varianten: klein, middel en groot. Bij een klein scenario blijven de effecten binnen de grenzen van het bedrijf. Bij een middel scenario reiken de effecten doorgaans niet tot buiten het bedrijventerrein waar het bedrijf is gevestigd. Bij een groot scenario reiken de effecten tot buiten het terrein.

De transportscenario’s kunnen zich voordoen op de aanwezige infrastructuur (weg, spoor, water), met de luchtvaart en met eventueel aanwezige buisleidingen. Verder kan een ingrijpende storing ontstaan in de nutsvoorzieningen.

Al deze scenario’s kunnen van invloed zijn voor de bedrijfsprocessen. Daarom is het van belang om incidenten via CBIS te melden.

Meldprotocol CBIS

Met de BRZO-bedrijven zijn afspraken gemaakt over de wijze van melden van een incident. Die afspraken zijn vastgelegd in het Meldprotocol CBIS. De bedrijven hebben een persoon of piketfunctionaris aangesteld die incidenten kan melden conform dit protocol.