Zeven goede redenen om uw bedrijf aan te sluiten op CBIS

  1. Bij een incident maakt CBIS meteen duidelijk wat er aan de hand is en of uw bedrijf in het effectgebied gelegen is.
  2. Wanneer uw bedrijf niet in het effectgebied ligt: omdat u dan direct weet dat er geen maatregelen nodig zijn. Dat uw bedrijf door kan functioneren. En dat u uw werknemers zo nodig gerust kunt stellen.
  3. Wanneer uw bedrijf wel in het effectgebied ligt: omdat u dan direct weet welke maatregelen eventueel nodig zijn. Of u de bedrijfsactiviteiten moet stilleggen en werknemers in veiligheid moet brengen (schuilen of evacueren).
  4. Omdat de aansluiting op CBIS gratis is.
  5. Omdat uw bedrijfshulpverleners via speciale e-learning modules alle ins en outs van CBIS onder de knie krijgen en op die manier van extra toegevoegde waarde voor uw onderneming zijn.
  6. Omdat u als werkgever de veiligheid van uw werknemers voorop stelt.
  7. Omdat u als bedrijf verplicht bent om in uw noodprocedures rekening te houden met de risico’s die BRZO-bedrijven kunnen veroorzaken en om bij een incident of calamiteit daarnaar te handelen.

Kortom, CBIS betekent op het gebied van veiligheid alleen maar winst.

 

CBIS is een bewezen aanrader

Ik was van meet af aan, samen met andere BRZO-bedrijven op Moerdijk, betrokken bij de ontwikkeling van CBIS. Wij hechtten veel belang aan de komst van een alerteringsysteem dat zijn werk doet ‘wanneer het om de eerste minuten gaat’. Vervolgens hebben wij zelf ervaren hoe belangrijk CBIS is. Toen bij ons een grote brand uitbrak, waren de bedrijven in onze omgeving binnen de kortste keren op de hoogte. Zij konden tijdig maatregelen treffen, bijvoorbeeld de ventilatiesystemen uitschakelen, en beslissen of ze hun productie wel of niet moesten stilleggen. De melding laat immers ook zien wat mogelijke effecten voor de omgeving zijn. CBIS heeft zich dus in de praktijk bewezen. Ik raad alle bedrijven van harte aan om zich aan te sluiten. Dat BRZO-bedrijven zijn aangesloten, is logisch. Maar CBIS werkt pas echt, wanneer iedereen meedoet. Want ook andere bedrijven kunnen voor gevaar of overlast zorgen en dan kun je maar beter snel en goed op de hoogte zijn.”

Daniëlle Sijtsma,
Manager kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid Remondis Argentia

Met CBIS sneller geïnformeerd

“Het gebrek aan informatie tijdens de brand bij Chemie-Pack was voor mij de directe aanleiding om van begin af aan deel te nemen aan de gezamenlijke ontwikkeling van CBIS.
De kracht van CBIS ligt in de snelheid van de informatievoorziening en vooral in het handelingsperspectief voor de eerste dertig minuten. Ik wil iedereen aanraden om deel te nemen, zeker ook de ‘niet BRZO-bedrijven’. Informatievoorziening en handelingsperspectief zijn voor alle bedrijven van het grootste belang om bij een calamiteit snel de juiste maatregelen te kunnen nemen.”

Helmut Pagels,
KAM-Manager Wuppermann Staal Nederland BV