CBIS bevat van alle risicovolle bedrijven (BRZO-bedrijven) in Midden- en West-Brabant een uitgebreid risicoprofiel en bevat tevens alle risicoscenario’s die zich per incident bij een van die bedrijven kunnen voordoen.

Wanneer zich bij een van de bedrijven een incident of calamiteit voordoet (brand, explosie, gifwolk), wordt dat meteen met CBIS gemeld: of door het betreffende bedrijf dat uiteraard ook naar alarmnummer 112 belt; of door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die afhankelijk van de ernst van de melding aan 112 de melding in CBIS aanmaakt. In CBIS wordt de melding gekoppeld aan het risicoprofiel van het bedrijf en wordt de informatie bovendien aangevuld met de actuele weersinformatie van het betreffende KNMI weerstation. Zo ontstaat razendsnel inzicht in de aard van het incident, het effectgebied en de mogelijke gevolgen.

De bedrijfshulpverleners van alle op CBIS aangesloten bedrijven ontvangen onverwijld een e-mail en SMS met daarin een link naar de melding van het incident. Zij weten daarmee om wat voor een incident het gaat en zien of zij zich in het effectgebied bevinden. De melding bevat ook een eerste advies over hoe te handelen.

CBIS vervangt overigens niet de bestaande meldprocedures voor incidenten. Aan de melding van een incident naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) verandert niets. Ook moeten bedrijven ongewone voorvallen aan het bevoegd gezag blijven melden.