CBIS betekent letterlijk Calamiteiten BHV Informatiesysteem. BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlener. Veel bedrijven beschikken over een of meer bedrijfshulpverleners. Zij zijn opgeleid om in geval van nood de werknemers van hun bedrijf in veiligheid te brengen.

Wanneer zich op een bedrijvenlocatie een incident voordoet, kunnen dankzij CBIS de effecten zo snel mogelijk na het ontstaan worden gedeeld met alle bedrijven die zich binnen het effectgebied bevinden. CBIS is een innovatieve webapplicatie, waarmee bedrijven zeer snel op de hoogte zijn van een incident in hun omgeving zodat zij eventueel hun werknemers in veiligheid kunnen brengen.

Veiligheid speelt op alle bedrijvenlocaties in Midden- en West-Brabant een belangrijke rol. Zeker wanneer daar bedrijven zijn gevestigd die gevaarlijke stoffen produceren, verwerken of hebben opgeslagen. Die kunnen immers in het geval van een incident gevaar opleveren: zowel voor de eigen werknemers als voor mensen die werkzaam zijn bij bedrijven in de omgeving. Bedrijven met grotere veiligheidsrisico’s zijn volgens het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) verplicht incidenten te melden aan omliggende bedrijven.

CBIS is ontwikkeld om in de eerste minuten na het ontstaan van een incident of calamiteit de omliggende bedrijven te voorzien van informatie, zodat zij onmiddellijk maatregelen kunnen treffen om hun medewerkers in veiligheid te brengen.