CBIS betekent letterlijk Calamiteiten Bedrijfshulpverlener Informatie Systeem en is voor het eerst toegepast op Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Daar is inmiddels meer dan 95 % van de bedrijven aangesloten en maken circa 600 bedrijfshulpverleners gebruik van het systeem. CBIS is ontstaan als coproductie van gemeente Moerdijk, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het bedrijfsleven en is uitvoerig getest met bedrijven op Haven- en Industrieterrein Moerdijk. CBIS is ontwikkeld en wordt beheerd door het bedrijf Centric.

Samen van CBIS een succes maken

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zet zich maximaal in voor de veiligheid in onze regio. Dat doen we door intensief samen te werken met gemeenten, andere veiligheidspartners en uiteraard het bedrijfsleven. Op elke plek in onze regio, waar bedrijven een mogelijk risico kunnen veroorzaken voor hun externe omgeving, willen we de veiligheid nog beter waarborgen. CBIS is daarvoor een uniek en inmiddels beproefd communicatiemiddel. Op Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk doet CBIS, dankzij de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, inmiddels zijn werk. De hoogste tijd dus om deze ‘veiligheidsinnovatie’ ook in de rest van onze regio in te zetten en tot een nog groter succes te maken. Wij reken daarbij op de betrokkenheid van alle bedrijven. CBIS en Brabant horen bij elkaar

CBIS een must voor elk bedrijf op Moerdijk

burgemeesterkleis“CBIS en Moerdijk zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons zeehaven- en Industrieterrein behoort tot de grootste en modernste grootschalige bedrijvenlocaties van Nederland. ‘Noblesse oblige’ zou je kunnen zeggen. Ook op het gebied van veiligheid. Daar maken we samen, bedrijfsleven en overheid, serieus werk van. Honderd procent veiligheid garanderen kunnen we niet. Maar ons maximaal voor die veiligheid inspannen, kunnen we en doen we wel. Onder andere met CBIS. Meer dan 200 bedrijven met ruim 500 BHV-ers zijn aangesloten op deze innovatieve applicatie en hebben daarmee oog en oor voor elkaars veiligheid en voor die van hun werknemers. Met CBIS zijn we in staat om de veiligheid van zo’n 10.000 mensen die op Moerdijk werkzaam zijn, verder te verbeteren en te waarborgen. Het recente verleden heeft aangetoond dat CBIS daarbij een vitale rol vervult. Van harte aanbevolen dus.”

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

burgemeesterkleis“Midden- en West-Brabant heeft zijn zaken op het gebied van risicobeheersing goed voor elkaar. Niettemin betekent de verdere uitrol van CBIS een welkome extra stap. In het geval van een calamiteit krijgen bedrijven snel relevante informatie. Daarnaast draagt CBIS bij aan een nog beter risicobesef. Immers, ook de zorg voor veiligheid behoort tot ‘de license to operate’ van elke individuele onderneming. Daarnaast gaat het om gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Als BZW leveren we onze bijdrage door onder meer de Masterclass Veiligheid die we samen met het de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in het leven hebben geroepen. Bedrijven hebben daardoor de mogelijkheid om te leren van elkaars kennis en ervaringen. Door zich aan te sluiten op CBIS, krijgen zij er weer een mogelijkheid bij om gezamenlijk hun rol op het gebied van veiligheid te pakken. Samen zorgen we daardoor voor een nog betere balans tussen economie en veiligheid in onze regio.”

Peter Struik
Voorzitter Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging