Elk bedrijf dat zich aanmeldt voor CBIS, kan gratis gebruik maken van een E-learning programma. Dit trainingsprogramma is een absolute aanrader voor BHV-organisaties. Hun primaire taak is doorgaans het voorkomen en bestrijden van incidenten die zich binnen het bedrijf (kunnen) voordoen. Bij CBIS gaat het om calamiteiten van buitenaf, waarmee het bedrijf en dus ook de BHV-organisatie te maken kan krijgen.

Wie meedoet aan CBIS E-learning, maakt op een praktische manier kennis met het alerteringsysteem. Onderdelen van het trainingsprogramma zijn onder andere de werking van CBIS, de verschillende calamiteitenscenario’s en de handelingsperspectieven per scenario. Ook de overdracht door de BHV-organisatie aan de hulpdiensten komt aan de orde.

Het trainingsprogramma staat ook uitvoerig stil bij het functioneren van de BHV-organisatie. Aan de orde komen processen als het melden van een noodsituatie of dreiging, het ondersteunen van zelfredzaamheid en het managen van mensenmassa’s (crowd management), ontruimen en evacueren en de samenwerking met hulpverleners. Het doorlopen van deze trainingsonderdelen is van groot belang om goed voorbereid te zijn op een incident en om adequaat te kunnen handelen wanneer een incident zich daadwerkelijk voordoet.

Wie het E-learning programma heeft gevolgd, begrijpt het belang van CBIS en weet hoe het alerteringsysteem werkt. Deelnemers weten ook hoe te handelen, wanneer zich een van de incidenten voordoet die in de training aan de orde zijn geweest. Bovendien hebben zij voldoende inzicht in de processen die van belang zijn.

Elk onderdeel wordt afgesloten met een korte test, zodat deelnemers weten of zij de training met goed gevolg kunnen afsluiten. Alle online informatie staat ook in een speciaal document, dat deelnemers aan het programma kunnen downloaden. Zodat zij de oefenstof ook later nog kunnen nalezen

Aanmelden voor een e-learning is voorlopig niet mogelijk. In januari 2019 wordt besloten of er een nieuwe E-learning module beschikbaar komt.

 

Aanmelden voor het E-learning programma (tijdelijk niet mogelijk)

Vul onderstaande gegevens in:
(alle velden zijn verplicht)

    Naam bedrijf

    Uw functie

    Uw naam

    E-mail adres

    Rechtstreeks telefoonnummer